Main menu: Home | My Work | Clients | Contact                                                   | English| Nederlands|

"Tussen trekken en duwen"


Hoe werkt electriciteitsvoorziening?

Deze videoproductie toont het dynamische proces van vraag (trekken) en aanbod (duwen) in de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. De film laat zien dat de rol van TenneT, als landelijk netbeheerder, cruciaal is om te zorgen voor de balans en de betrouwbaarheid van het systeem.